Chính sách bảo mật

Trang chủ » Chính sách bảo mật

Tài liệu này (sau đây được gọi là Chính sách hoặc Chính sách Bảo mật) nhằm xác định các điều khoản mà Chúng tôi xử lý Dữ liệu được thu thập từ Người dùng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi coi việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng một cách cẩn thận và an toàn là một trong những ưu tiên của chúng tôi. Chính sách này là một phần của thỏa thuận giữa Chúng tôi và Người dùng, được nêu trong tài liệu Điều khoản và Điều kiện. Bằng cách truy cập Trang web và sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, bạn đồng ý hoàn toàn với Chính sách Bảo mật và Điều khoản và Điều kiện của Trang web.

 1. Định nghĩa
  1. Website đề cập đến https://onlinecasino-mag.com với tất cả các miền phụ của nó cũng như tất cả các phiên bản bản địa hóa của các miền và miền phụ của Trang web được dịch sang các ngôn ngữ có sẵn khác. Các tên miền phụ mới và các ngôn ngữ có sẵn có thể được thêm vào bởi ban quản trị Trang web theo quyết định riêng của họ, tất cả đều trở thành một phần của Trang web ngay sau khi xuất bản. 
  2. We, Us, hoặc là Của chúng ta Đại từ ngôi thứ nhất số nhiều dùng để chỉ người điều hành Trang web, đó là người đại diện hợp pháp và thương hiệu Tạp chí sòng bạc trực tuyến nói chung.
  3. người sử dang đề cập đến một thể nhân hoặc pháp nhân truy cập và sử dụng các dịch vụ của Trang web và các sản phẩm hoạt động trí tuệ của Chúng tôi. Người dùng cũng được gọi bằng đại từ ngôi thứ hai như Bạn or trên màn hình.
  4. Chính sách bảo mật có nghĩa là dữ liệu cá nhân và chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Trang web, được nêu rõ trong tài liệu này.
  5. Ngày đề cập đến tất cả thông tin mà Người dùng gửi trên Trang web, theo cách thủ công hoặc tự động.
  6. Luật bảo vệ dữ liệu đề cập đến bất kỳ luật và quy định hiện hành nào liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm GDPR, Chỉ thị 95/46 / EC và mọi luật hoặc quy định trên toàn quốc liên quan đến vấn đề Bảo vệ dữ liệu.
  7. GDPR đề cập đến Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679.
  8. Cookie là một tệp văn bản được tải xuống tự động trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn và giúp Chúng tôi hiểu cách Người dùng tương tác với Trang web. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần 9 của Chính sách này.
 2. Các quy định chung
  1. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quyền cơ bản của bạn về bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Theo đó, vì mục đích tuân thủ chung các luật bảo vệ dữ liệu và các mục đích của Trang web, chúng tôi tuân theo một số nguyên tắc cơ bản được nêu trong phần này cũng như một số điều khoản khác được xác định trong tài liệu này. 
  2. Chúng tôi tuyên bố Bản thân và Trang web là Người kiểm soát dữ liệu, theo GDPR và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác.
  3. Các quy định liên quan đến quyền riêng tư của Dữ liệu của Bạn chỉ áp dụng cho các dịch vụ và quy trình được kích hoạt bởi Trang web và Chính sách của Chúng tôi sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến sự tương tác của bạn với các trang web bên ngoài khác, ngay cả khi các liên kết đến các trang Internet khác được cung cấp trên Trang web.
  4. Chúng tôi chỉ gửi Dữ liệu của Người dùng của Trang web cho quá trình xử lý hợp pháp, minh bạch và công bằng. Do đó, Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu của Bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp như được xác định trong tài liệu Chính sách Bảo mật này và Chúng tôi không xử lý thêm dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào không tương thích với các mục đích này.
  5. Bạn không được chuyển bất kỳ quyền nào của Bạn theo Chính sách Bảo mật này cho bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển các quyền của Chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này khi Chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng các quyền của Bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
  6. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào nhận thấy rằng bất kỳ điều khoản nào của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc điều khoản bán phần đó, trong phạm vi được yêu cầu, sẽ được coi là bị xóa, thay đổi hoặc đã cập nhật. Hiệu lực và khả năng thực thi của các quy định khác của Chính sách Bảo mật này sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Dữ liệu nào chúng tôi thu thập?
  1. Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu sau đây bao gồm Dữ liệu cá nhân từ Người dùng của chúng tôi theo chính sách bảo mật này:
 • Địa chỉ IP;
 • Múi giờ;
 • loại, phiên bản và ngôn ngữ mặc định của trình duyệt của Bạn;
 • loại, độ phân giải màn hình và hệ điều hành của thiết bị của bạn;
 • Địa chỉ email, tên, ngày sinh và Dữ liệu cá nhân khác của Bạn mà Bạn tự động gửi theo cách thủ công.
 1. Làm cách nào để chúng tôi thu thập Dữ liệu?
  1. Chúng tôi thu thập dữ liệu theo hai cách có thể: Người dùng gửi Dữ liệu theo cách thủ công hoặc Chúng tôi thu thập dữ liệu tự động.
  2. Chúng tôi thu thập Dữ liệu do Người dùng cung cấp theo các cách bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: 
 • Khi Người dùng liên hệ với chúng tôi qua Trang web bằng email hoặc bất kỳ phương tiện nào khác
 • Khi Người dùng gửi khiếu nại nhằm mục đích cải thiện dịch vụ của Chúng tôi (tuy nhiên, Người dùng không có nghĩa vụ gửi khiếu nại cũng như không bao gồm và e-mail và Dữ liệu khác)
 1. Một số Dữ liệu được thu thập tự động khi Người dùng truy cập Trang web. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
 • Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về việc Bạn truy cập vào Trang web, bao gồm địa chỉ IP của Bạn, ngày truy cập, tần suất truy cập của Bạn và cách Bạn tương tác với nội dung của Trang web. Thông tin này được thu thập nhằm giúp Chúng tôi cải thiện nội dung Trang web và các tính năng của nó.
 • Chúng tôi thu thập Dữ liệu của Bạn tự động thông qua cookie, theo cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn và các điều khoản được nêu trong phần 9 của Chính sách này.
 1. Làm cách nào để chúng tôi sử dụng Dữ liệu đã thu thập?
  1. Bất kỳ Dữ liệu nào nói trên có thể được Chúng tôi yêu cầu tùy từng thời điểm để cung cấp cho Người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng Trang web. Cụ thể, Dữ liệu có thể được Chúng tôi sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi, để nghiên cứu cách Người dùng tương tác với Trang web hoặc để phục vụ các mục đích khác mà Dữ liệu được Người dùng cung cấp cho Chúng tôi, theo tài liệu Chính sách Bảo mật này . 
  2. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích trên nếu Chúng tôi thấy cần thiết phải làm như vậy vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi. Bạn có quyền hỏi cụ thể hơn về các cách chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu của Bạn, nhưng tài liệu Chính sách này vẫn là nguồn quy định chính.
  3. Chúng tôi không chia sẻ, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân về Người dùng của chúng tôi cho bất kỳ và tất cả các bên thứ ba.
 2. Làm cách nào để chúng tôi bảo mật Dữ liệu?
  1. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để giữ cho Dữ liệu của Bạn an toàn và bảo mật. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ Dữ liệu của Bạn trên các máy chủ an toàn, quyền duy nhất của quản trị viên Trang web để truy cập Dữ liệu được thu thập, mã hóa lưu lượng truy cập Trang web và các biện pháp áp dụng khác.
  2. Các biện pháp để bảo vệ Dữ liệu của Bạn bao gồm các biện pháp để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu đáng ngờ nào. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc mất mát hoặc truy cập trái phép nào vào Dữ liệu của mình, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ [email được bảo vệ].
 3. Lưu giữ dữ liệu đã thu thập
  1. Trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn, Chúng tôi sẽ chỉ giữ Dữ liệu của bạn trên máy chủ của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc cho đến khi Bạn yêu cầu xóa Dữ liệu hoặc theo một số cách khác bị hạn chế.
 4. Các quyền bạn có thể thực hiện với tư cách là Người dùng
  1. Bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu của mình.
 • Quyền truy cập. Bạn có quyền yêu cầu bản sao thông tin Chúng tôi nắm giữ về Bạn bất kỳ lúc nào hoặc có quyền yêu cầu Chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Trường hợp Chúng tôi được phép làm như vậy một cách hợp pháp, Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của Bạn. Nếu Chúng tôi từ chối yêu cầu của Bạn, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích lý do đằng sau quyết định như vậy.
 • Quyền sửa. Người dùng có quyền cập nhật Dữ liệu của họ nếu dữ liệu đó không chính xác do bất kỳ lý do có thể áp dụng nào.
 • Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc xóa Dữ liệu của Bạn khỏi máy chủ và cơ sở dữ liệu của Chúng tôi.
 • Quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn. Người dùng có quyền giới hạn cách thức mà Chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng Dữ liệu của họ.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc Chúng tôi sử dụng Dữ liệu của Bạn nếu sự phản đối đó là hợp lý, hợp pháp và có hiệu lực. 
 1. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn được nêu trong tài liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [email được bảo vệ].
 2. Điều quan trọng là Dữ liệu Chúng tôi nắm giữ về Bạn phải chính xác, thực tế và có liên quan. Vui lòng cập nhật cho Chúng tôi về trạng thái Dữ liệu của Bạn trong suốt thời gian Lưu giữ Dữ liệu.
 3. Việc sử dụng cookie của chúng tôi
  1. Trang web có thể đặt và truy cập một số Cookie nhất định trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie để nâng cao và cải thiện sự tương tác của Bạn với Trang web. Chúng tôi triển khai Cookie tuân theo các nguyên tắc bảo mật tổng thể của Trang web để giữ tính bảo mật cho Dữ liệu của bạn.
  2. Tất cả Cookie được sử dụng bởi Trang web này được sử dụng theo Luật Cookie hiện hành của EU.
  3. Bạn có thể chọn bật hoặc tắt Cookie trong trình duyệt Internet của mình. Theo mặc định, hầu hết các trình duyệt internet chấp nhận Cookie, tuy nhiên Bạn có thể cài đặt thủ công các cài đặt Cookie khả thi khác theo quyết định của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa Cookie từ Trang web có thể dẫn đến hoạt động không chính xác của các dịch vụ của Chúng tôi.
  4. Bạn có thể chọn xóa Cookie bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, xin lưu ý rằng Bạn có thể mất một số Dữ liệu cần thiết để truy cập Trang web nhanh chóng và hiệu quả hơn cũng như để thực hiện đúng các dịch vụ của Chúng tôi.