Integritetspolicy

Hem » Integritetspolicy

Detta dokument (nedan kallat sekretesspolicy eller policy) är avsett att bestämma villkoren för vilka vi behandlar de uppgifter som samlats in från användare av vår webbplats. Vi anser att noggrann och säker behandling av användarnas personuppgifter är en av våra prioriteringar. Denna policy är en del av avtalet mellan oss och användare, beskrivet i dokumentet Allmänna villkor. Genom att komma åt webbplatsen och använda våra tjänster ger du ditt fullständiga samtycke till både sekretesspolicy och villkor på webbplatsen.

 1. Definitioner
  1. Webbplats avser https://onlinecasino-mag.com med alla dess underdomäner samt alla lokaliserade versioner av webbplatsens domäner och underdomäner översatta till andra tillgängliga språk. Nya underdomäner och tillgängliga språk kan läggas till av webbplatsens administration efter eget gottfinnande, alla blir en del av webbplatsen omedelbart efter publiceringen. 
  2. We, Us, eller Vår plural first-person pronomen avser operatören av webbplatsen, dess juridiska representanter och varumärket Online Casino Magazine i allmänhet.
  3. Användare avser en fysisk eller juridisk person som besöker och använder webbplatsens tjänster och produkter från vår intellektuella verksamhet. Användare hänvisas också till av andra person pronomen som Om er or Din.
  4. Integritetspolicy betyder en policy för personuppgifter och integritetsskydd på webbplatsen som anges i detta dokument.
  5. Data hänvisar till all information som en användare skickar på webbplatsen, antingen manuellt eller automatiskt.
  6. Lagar om dataskydd hänvisar till alla tillämpliga lagar och förordningar beträffande behandling av personuppgifter, inklusive GDPR, direktivet 95/46 / EG och alla landsomfattande lagar eller förordningar angående dataskyddet.
  7. GDPR hänvisar till den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
  8. kaka är en textfil som automatiskt laddas ner på din dator eller annan enhet för att förbättra din användarupplevelse och hjälpa oss att förstå hur användare interagerar med webbplatsen. För mer detaljerad information, se avsnitt 9 i denna policy.
 2. Allmänna bestämmelser
  1. Vi respekterar fullständigt dina grundläggande rättigheter för integritet av din personliga information. Följaktligen följer vi för grundläggande överensstämmelse med dataskyddslagar och syftena på webbplatsen flera grundläggande principer som beskrivs i detta avsnitt samt flera andra bestämmelser som fastställs i detta dokument. 
  2. Vi förklarar oss själva och webbplatsen som personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar.
  3. Bestämmelserna om sekretess för dina uppgifter gäller endast de tjänster och förfaranden som aktiveras av webbplatsen, och vår policy ska aldrig påverka din interaktion med andra externa webbplatser, även om länkarna till andra webbplatser finns på webbplatsen.
  4. Vi skickar endast uppgifter om webbplatsens användare för laglig, transparent och rättvis behandling. Således samlar vi in ​​och behandlar dina uppgifter endast för specifika, uttryckliga och legitima ändamål som bestäms i detta dokument för sekretesspolicy, och vi behandlar det inte vidare på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  5. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy till någon annan person eller tredje part. Vi kan överföra våra rättigheter enligt denna sekretesspolicy där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
  6. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i denna sekretesspolicy (eller en del av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses utgå, ändras eller uppdaterad. Giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna sekretesspolicy påverkas inte.
 3. Vilka uppgifter samlar vi in?
  1. Vi kan samla in följande uppgifter som inkluderar personuppgifter från våra användare i enlighet med denna sekretesspolicy:
 • IP-adress;
 • tidszon;
 • typ, version och standardspråk för din webbläsare;
 • typ, skärmupplösning och operativsystem för din enhet;
 • Din e-postadress, namn, födelsedatum och annan personlig information som du skickar manuellt antingen automatiskt.
 1. Hur samlar vi in ​​uppgifterna?
  1. Vi samlar in data på två möjliga sätt: antingen användare skickar in data manuellt eller vi samlar in data automatiskt.
  2. Vi samlar in data som tillhandahålls av användare på följande sätt, men inte begränsat till: 
 • När användare kontaktar oss via webbplatsen via e-post eller på annat sätt
 • När användare skickar in klagomål i syfte att förbättra våra tjänster (användarna är dock inte skyldiga att lämna in ett klagomål eller inkludera och e-post och annan information)
 1. Vissa data samlas in automatiskt när användarna besöker webbplatsen. Detta inkluderar men är inte begränsat till följande:
 • Vi samlar automatiskt in lite information om ditt besök på webbplatsen som inkluderar din IP-adress, datum för åtkomst, frekvensen för dina besök och hur du interagerar med innehållet på webbplatsen. Denna information samlas in för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens innehåll och dess funktioner.
 • Vi samlar in dina uppgifter automatiskt via kakor enligt cookie-inställningarna i din webbläsare och de bestämmelser som beskrivs i avsnitt 9 i denna policy.
 1. Hur använder vi den insamlade informationen?
  1. Någon av de ovan nämnda uppgifterna kan krävas av oss då och då för att ge användarna bästa möjliga upplevelse när de använder webbplatsen. Specifikt kan uppgifterna användas av oss för att förbättra våra produkter och tjänster, för att studera hur användarna interagerar med webbplatsen eller för att tjäna andra ändamål för vilka uppgifterna tillhandahölls till oss av användaren, i enlighet med detta sekretesspolicy-dokument. . 
  2. Vi kan använda dina uppgifter för ovanstående ändamål om vi anser det nödvändigt att göra det för våra legitima intressen. Du har rätt att fråga mer specifikt om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, men detta policydokument är fortfarande den primära källan till reglering.
  3. Vi delar inte, hyr eller säljer personlig information om våra användare till någon tredje part.
 2. Hur skyddar vi data?
  1. Vi använder ett brett spektrum av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till lagring av dina uppgifter på säkra servrar, ensamrätten för webbplatsadministratören att få tillgång till den insamlade informationen, kryptering av webbplatsens trafik och andra tillämpliga åtgärder.
  2. Åtgärderna för att skydda dina uppgifter inkluderar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång. Om du misstänker missbruk eller förlust eller obehörig åtkomst till dina data, vänligen meddela oss genom att kontakta [e-postskyddad].
 3. Lagring av insamlade data
  1. Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi endast att lagra dina uppgifter på våra servrar under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, eller tills du begär att uppgifterna ska raderas eller på något annat sätt begränsad.
 4. Rättigheter som du kan utöva som användare
  1. Du har följande rättigheter i förhållande till dina uppgifter.
 • Rätt till åtkomst. Du har rätt att när som helst begära en kopia av den information vi har om dig, eller rätten att begära att vi ändrar, uppdaterar eller tar bort sådan information. Om vi ​​har lagligt tillstånd att göra det kan vi vägra din begäran. Om vi ​​vägrar din begäran kommer vi att göra vårt bästa för att förklara orsakerna till ett sådant beslut.
 • Rätt att korrigera. Användare har rätt att uppdatera sina uppgifter om de är felaktiga på grund av tillämpliga skäl.
 • Rätt att radera. Du har rätt att begära radering eller borttagning av dina data från våra servrar och databaser.
 • Rätt att begränsa vår användning av dina uppgifter. Användare har rätt att begränsa det sätt på vilket vi kan lagra, bearbeta eller på annat sätt använda deras data.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot vår användning av dina uppgifter om sådan invändning är rimlig, laglig och tvångsfull. 
 1. För att utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i detta dokument, vänligen kontakta oss på: [e-postskyddad].
 2. Det är viktigt att de uppgifter vi har om dig är korrekta, faktiska och relevanta. Håll oss uppdaterade om status för dina data under hela datalagringsperioden.
 3. Vår användning av kakor
  1. Webbplatsen kan placera och komma åt vissa kakor på din dator. Vi använder kakor för att förbättra och förbättra din interaktion med webbplatsen. Vi implementerade kakor i enlighet med de övergripande sekretessprinciperna på webbplatsen för att hålla säkerheten för dina uppgifter.
  2. Alla kakor som används av denna webbplats används i enlighet med gällande EU-cookielag.
  3. Du kan välja att aktivera eller inaktivera kakor i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare kakor, men du kan manuellt installera andra möjliga kakinställningar efter eget gottfinnande. Observera dock att inaktivera kakor från webbplatsen kan resultera i felaktig utförande av våra tjänster.
  4. Du kan välja att radera cookies när som helst; Observera dock att du kan förlora vissa data som krävs för en snabbare och effektivare åtkomst till webbplatsen samt för korrekt utförande av våra tjänster.