Warunki korzystania

Strona główna » Warunki korzystania

Niniejsze Warunki (zwane dalej „Warunkami”) określają warunki, na jakich Kasyno online Magazyn świadczy swoje usługi wraz z warunkami, na jakich Użytkownicy korzystają z Serwisu. Niniejszy dokument podlega zmianom i aktualizacjom i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadomienia dowolnego Użytkownika. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o ostatnich zmianach Warunków, jednak ta strona pozostaje jedynym wiarygodnym i najbardziej aktualnym źródłem informacji. Wszystkie aktualizacje tego dokumentu wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Warunków. 

 1. Definicje
  1. Strona internetowa odnosi się do https://onlinecasino-mag.com ze wszystkimi jej subdomenami, a także wszystkimi zlokalizowanymi wersjami domen i subdomen Witryny przetłumaczonymi na inne dostępne języki. Administracja Witryny może według własnego uznania dodawać nowe subdomeny i dostępne języki, stając się częścią Witryny natychmiast po opublikowaniu. 
  2. We, Uslub Nasz zaimki odnoszą się do operatora Witryny, jej przedstawicieli prawnych i ogólnie do marki Online Casino Magazine.
  3. użytkownik odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, która uzyskuje dostęp i korzysta z usług i produktów działalności intelektualnej Serwisu. Użytkownicy są również określani za pomocą zaimków drugiej osoby, takich jak You or Twój.
  4. Polityka prywatności oznacza politykę ochrony danych osobowych i prywatności Serwisu, określoną w dedykowanym dokumencie.
 2. Cel serwisu
  1. Strona internetowa Magazynu Kasyno Online jest platformą dostarczania informacji o grach hazardowych online dla osób, które są nim zainteresowane i które mają tylko legalne prawo do uprawiania hazardu. W Serwisie nie świadczymy żadnych usług hazardowych. Wszystkie zamieszczone informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie powinny być traktowane jako porady prawne, konsultacje lub porady w żadnych okolicznościach.
  2. Uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z niego, Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki i Politykę Ochrony Prywatności oraz potwierdza, że ​​rozumie i będzie działał zgodnie z niniejszymi Warunkami i Polityką Ochrony Prywatności.
  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i sprawdzenie, czy uprawianie hazardu online w ramach jego jurysdykcji jest legalne, a także sprawdzenie wszelkich innych obowiązujących wymogów prawnych.
  4. Dokładamy wszelkich starań, aby w Serwisie udostępniać aktualne, istotne i rzetelne informacje. Niemniej jednak ze względu na charakter platform hazardowych online, takich jak kasyna online, nie jest możliwe śledzenie wszystkich zmian i aktualizacji w witrynach zewnętrznych. Dlatego nie możemy zagwarantować dokładności i trafności informacji i treści publikowanych w Witrynie. Użytkownicy będą korzystać z treści informacyjnych według własnego uznania i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się w Serwisie.
  5. Serwis zawiera linki do innych zewnętrznych serwisów internetowych. Serwis nie wpływa na zawartość takich innych stron internetowych ani nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi dostarczane przez serwisy zewnętrzne. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie wszystkich warunków korzystania z zewnętrznych witryn internetowych przed skorzystaniem z ich usług. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Witryny i jej usług.
  6. Witryna zawiera treści promocyjne przeznaczone do reklamowania usług hazardowych. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownicy potwierdzają, że mają ukończone 18 lat (lub więcej, jeśli są inne) legalny hazard wiek jest określony w ich jurysdykcji) i posiadają pełną zdolność do podejmowania świadomych decyzji dotyczących udziału w grach hazardowych online. Korzystanie z usług Serwisu oznacza, że ​​Użytkownicy świadomie wyrażają zgodę na przeglądanie treści promocyjnych podczas korzystania z Serwisu w ilości określonej przez administratora Serwisu.
 3. Korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim
  1. Postanowienia zawarte w tym punkcie Regulaminu zapewniają ochronę interesów Serwisu oraz osób trzecich, którym przysługują prawa związane z zawartością Serwisu. Ponadto wszyscy posiadacze praw mogą według własnego uznania wykonywać swoje prawa określone w niniejszym dokumencie.
  2. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały prawnie chronione, w tym między innymi teksty, zdjęcia, materiały wideo, grafikę, muzykę i nagrania dźwiękowe. 
  3. Online Casino Magazine jest właścicielem wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej zespołu Serwisu, w tym między innymi do logo, znaków towarowych i tekstów publikowanych w Serwisie. Logo i znaki towarowe kasyn online, dostawców oprogramowania do gier hazardowych i dostawców płatności podlegają prawom własności intelektualnej należącym do odpowiednich operatorów tych kasyn online, dostawców oprogramowania do gier hazardowych i usług płatniczych. Publikujemy te logo i znaki towarowe w Witrynie wyłącznie w celu odniesienia się do usług świadczonych przez odpowiednich właścicieli znaków towarowych zgodnie z nominalnym dozwolonym użytkiem.
  4. Użytkownicy nie są uprawnieni do dokonywania zmian, publikowania, przekazywania osobom trzecim, uczestniczenia w sprzedaży lub cesji, tworzenia produktów pochodnych ani innego wykorzystywania, w całości lub w części, wyłącznej zawartości Serwisu.
  5. Żadne materiały pobrane z Witryny lub udostępnione w Witrynie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane osobom trzecim, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody pracowników, przedstawicieli lub innych prawnych właścicieli Witryny, chyba że inne postanowienia ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zrzeczenie się odpowiedzialności
  1. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownicy potwierdzają, że rozumieją i bez żadnych ograniczeń przyjmują na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko, jakie może wyniknąć z korzystania z Serwisu.
  2. Pracownicy, zarząd, partnerzy, udziałowcy i agenci Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub zakończenie działania Witryny, które spowodowało utratę informacji biznesowych, zysków lub inne straty finansowe w związku z jakimikolwiek roszczeniami, stratami, petycjami, działaniami lub innymi zdarzenia wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i jego jurysdykcji, w tym wynikające z nawigacji w Serwisie, korzystania z niego, dostępu do któregokolwiek z jego plików lub jego części, a także w wyniku wszelkich praw w nim przewidzianych, nawet jeśli zespół Serwisu został powiadomiony o takich potencjalnych stratach, niezależnie od tego, czy takie zdarzenie lub błąd wystąpił w wyniku ataków na własność intelektualną lub inną, czy wynikało z przestępstwa, zaniedbania, naruszenia zobowiązań umownych, czy też nastąpiło w wyniku podobnych zdarzeń lub sytuacje, czy nie.
  3. Uzyskując dostęp do Witryny, Użytkownicy zgadzają się, że niniejsze Warunki podlegają prawu Malty. 
  4. Ważność, interpretacja i egzekwowanie niniejszych Warunków, wszelkie stosunki prawne powstałe w związku lub odnoszące się do wykonywania lub naruszenia niniejszych Warunków, a także wszelkie powiązane stosunki prawne podlegają prawu Malty, niezależnie od kolizji zasad prawa. Wszelkie działania prawne lub postępowania sądowe dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania niniejszych Warunków, wszelkich stosunków prawnych wynikających z wykonania lub naruszenia niniejszych Warunków lub z nimi związanych, a także powiązanych stosunków prawnych, będą prowadzone przez sądy na terytorium Malty. tylko. Wszystkie strony akceptują wyłączną jurysdykcję tych sądów i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących zasadności lub wygody takiej kompetencji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja wiedeńska z 1980 r.) Nie ma zastosowania do niniejszych Warunków ani nie wpływa na nie w żaden sposób.
  5. Ta strona internetowa, zawartość strony internetowej i usługi są udostępniane w takiej postaci, w jakiej są, bez żadnych wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych oświadczeń, gwarancji, rękojmi lub warunków. Użytkownicy korzystają z serwisu, jego treści i usług na własne ryzyko.
  6. Ta usługa może zawierać tłumaczenie udostępniane przez Google. Firma Google zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z tłumaczeniami, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji dokładności, rzetelności i wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.
  7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami w tekście Warunków w innych językach i w języku angielskim, obowiązuje wersja angielska Warunków.
 5. Postanowienia ogólne
  1. Użytkownik potwierdza, że ​​poza postanowieniami niniejszego Regulaminu zapoznał się w całości z treścią Polityki Prywatności i akceptuje nałożone przez niego ograniczenia.
  2. Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków i / lub przenieść praw i obowiązków Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków na osoby trzecie, w całości lub w części.
  3. Jesteśmy uprawnieni w dowolnym czasie do ograniczenia i / lub zakazania Użytkownikowi korzystania z Witryny bez uprzedniego powiadomienia wyłącznie na podstawie własnych wewnętrznych zasad.