Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Niniejszy dokument (zwany dalej Polityką Prywatności lub Polityką) ma na celu określenie warunków, na jakich przetwarzamy Dane zebrane od Użytkowników naszego Serwisu. Uważamy, że staranne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest jednym z naszych priorytetów. Niniejsza Polityka jest częścią umowy między nami a Użytkownikami, opisanej w dokumencie Warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z naszych usług, wyrażasz pełną zgodę zarówno na Politykę prywatności, jak i Warunki korzystania z Witryny.

 1. Definicje
  1. Strona internetowa odnosi się do https://onlinecasino-mag.com ze wszystkimi jej subdomenami, a także wszystkimi zlokalizowanymi wersjami domen i subdomen Witryny przetłumaczonymi na inne dostępne języki. Administracja Witryny może według własnego uznania dodawać nowe subdomeny i dostępne języki, stając się częścią Witryny natychmiast po opublikowaniu. 
  2. We, Uslub Nasz zaimki w liczbie mnogiej odnoszą się do operatora Witryny, jego przedstawicieli prawnych i ogólnie do marki Online Casino Magazine.
  3. użytkownik odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej, która uzyskuje dostęp do usług i produktów naszej działalności intelektualnej w Witrynie i korzysta z nich. Użytkownicy są również określani za pomocą zaimków drugiej osoby, takich jak You or Twój.
  4. Polityka prywatności oznacza politykę ochrony danych osobowych i prywatności Serwisu, określoną w niniejszym dokumencie.
  5. Statystyki i dane odnosi się do wszystkich informacji, które Użytkownik przekazuje w Serwisie, ręcznie lub automatycznie.
  6. Przepisy dotyczące ochrony danych odnosi się do wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym RODO, dyrektywy 95/46 / WE oraz wszelkich ogólnokrajowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych.
  7. GDPR odnosi się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679.
  8. ciastko to plik tekstowy, który jest automatycznie pobierany na Twój komputer lub inne urządzenie w celu poprawy komfortu użytkowania i pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z Witryną. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 9 niniejszej Polityki.
 2. Postanowienia ogólne
  1. W pełni szanujemy Twoje podstawowe prawa dotyczące prywatności Twoich danych osobowych. W związku z tym, w celu zapewnienia ogólnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i celów Witryny, przestrzegamy kilku podstawowych zasad opisanych w tej sekcji, a także kilku innych postanowień określonych w tym dokumencie. 
  2. Deklarujemy siebie i Stronę jako Administratora Danych, zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
  3. Postanowienia dotyczące prywatności Twoich danych mają zastosowanie wyłącznie do usług i procedur udostępnionych w Serwisie, a Nasza Polityka nigdy nie wpłynie na Twoje interakcje z innymi zewnętrznymi serwisami internetowymi, nawet jeśli w Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych.
  4. Dane Użytkowników Serwisu przekazujemy wyłącznie do zgodnego z prawem, przejrzystego i rzetelnego przetwarzania. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  5. Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności na żadną inną osobę lub stronę trzecią. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.
  6. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej Polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, zmienione lub zaktualizowany. Nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 3. Jakie dane zbieramy?
  1. Zgodnie z niniejszą polityką prywatności możemy zbierać następujące Dane, które obejmują Dane osobowe od naszych Użytkowników:
 • Adres IP;
 • strefa czasowa;
 • typ, wersja i domyślny język Twojej przeglądarki;
 • typ, rozdzielczość ekranu i system operacyjny Twojego urządzenia;
 • Twój adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia i inne dane osobowe, które przesyłasz ręcznie lub automatycznie.
 1. Jak zbieramy dane?
  1. Gromadzimy dane na dwa możliwe sposoby: albo użytkownicy przesyłają dane ręcznie, albo zbieramy dane automatycznie.
  2. Gromadzimy Dane przekazane przez Użytkowników w następujący sposób, między innymi: 
 • Gdy Użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób
 • Gdy Użytkownicy składają reklamacje w celu ulepszenia naszych usług (jednak Użytkownicy nie są zobowiązani do składania reklamacji ani zamieszczania e-maili i innych Danych)
 1. Niektóre Dane są zbierane automatycznie, gdy Użytkownicy uzyskują dostęp do Witryny. Obejmuje to między innymi:
 • Automatycznie zbieramy pewne informacje o Twojej wizycie w Witrynie, w tym Twój adres IP, data dostępu, częstotliwość Twoich wizyt i sposób, w jaki korzystasz z treści Witryny. Informacje te są gromadzone, aby pomóc nam w ulepszaniu zawartości Witryny i jej funkcji.
 • Twoje dane zbieramy automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce i postanowieniami opisanymi w punkcie 9 niniejszej Polityki.
 1. Jak wykorzystujemy zebrane dane?
  1. Jakiekolwiek z wyżej wymienionych danych mogą być od czasu do czasu wymagane, aby zapewnić Użytkownikom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z Witryny. W szczególności Dane mogą być wykorzystywane przez nas do ulepszania naszych produktów i usług, do badania sposobów interakcji Użytkowników z Witryną lub do innych celów, dla których Dane zostały nam przekazane przez Użytkownika, zgodnie z niniejszym dokumentem Polityki prywatności . 
  2. Możemy wykorzystywać Twoje dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Masz prawo zapytać bardziej szczegółowo, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane, ale niniejszy dokument Polityki pozostaje głównym źródłem regulacji.
  3. Nie udostępniamy, nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych naszych użytkowników żadnym stronom trzecim.
 2. Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?
  1. Stosujemy szeroką gamę środków technicznych i organizacyjnych, aby Twoje dane były bezpieczne. Środki te obejmują między innymi przechowywanie Twoich Danych na bezpiecznych serwerach, wyłączne prawo administratora Witryny do uzyskiwania dostępu do zebranych Danych, szyfrowanie ruchu w Witrynie, a także inne odpowiednie środki.
  2. Środki ochrony Twoich danych obejmują środki radzenia sobie z każdym podejrzewanym naruszeniem danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich danych, poinformuj nas o tym, kontaktując się [email chroniony].
 3. Przechowywanie zebranych danych
  1. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje dane na naszych serwerach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub do momentu, gdy zażądasz usunięcia Danych lub w inny sposób ograniczony.
 4. Prawa, z których możesz korzystać jako Użytkownik
  1. Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych.
 • Prawo dostępu. Masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie lub prawo zażądać, abyśmy zmodyfikowali, zaktualizowali lub usunęli takie informacje. Jeśli jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny takiej decyzji.
 • Prawo do poprawiania. Użytkownicy mają prawo do aktualizacji swoich danych, jeśli są one niedokładne z jakichkolwiek ważnych powodów.
 • Prawo do usunięcia. Masz prawo zażądać usunięcia lub usunięcia Twoich danych z naszych serwerów i baz danych.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych. Użytkownicy mają prawo ograniczyć sposób, w jaki możemy przechowywać, przetwarzać lub w inny sposób wykorzystywać ich dane.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych, jeśli taki sprzeciw jest uzasadniony, zgodny z prawem i wykonalny. 
 1. Aby skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw określonych w tym dokumencie, skontaktuj się z nami pod adresem: [email chroniony].
 2. Ważne jest, aby Twoje dane, które posiadamy, były dokładne, aktualne i istotne. Prosimy o informowanie nas na bieżąco o stanie Twoich danych przez cały okres przechowywania danych.
 3. Nasze wykorzystanie plików cookie
  1. Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. Używamy plików cookie, aby usprawnić i ulepszyć Twoją interakcję z Witryną. Wdrożyliśmy pliki Cookies zgodnie z ogólnymi zasadami prywatności Serwisu, aby zachować bezpieczeństwo Twoich Danych.
  2. Wszystkie pliki cookie używane przez tę witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym plików cookie.
  3. Możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, jednak możesz samodzielnie zainstalować inne możliwe ustawienia plików cookie według własnego uznania. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików Cookies w Serwisie może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych usług.
  4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie; jednak pamiętaj, że możesz utracić niektóre Dane, które są wymagane do szybszego i wydajniejszego dostępu do Witryny, a także do prawidłowego świadczenia naszych usług.