Polisi Privasi

Utama » Polisi Privasi

Dokumen ini (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Privasi atau Kebijakan) dimaksudkan untuk menentukan syarat-syarat di mana Kami memproses Data yang dikumpulkan dari Pengguna Laman web kami. Kami menganggap pemprosesan data peribadi Pengguna dengan teliti dan selamat menjadi salah satu keutamaan kami. Dasar ini adalah sebahagian daripada perjanjian antara Kami dan Pengguna, yang digariskan dalam dokumen Terma dan Syarat. Dengan mengakses laman web dan menggunakan perkhidmatan kami, anda memberikan persetujuan penuh anda terhadap kedua-dua Dasar Privasi dan Terma dan Syarat Laman Web.

 1. Definisi
  1. tapak web merujuk kepada https://onlinecasino-mag.com dengan semua subdomainnya serta semua versi domain dan subdomain Laman web yang diterjemahkan ke bahasa lain yang tersedia. Subdomain baru dan bahasa yang tersedia dapat ditambahkan oleh pentadbiran Laman Web mengikut budi bicara mereka sendiri, semuanya menjadi sebahagian dari Laman Web sebaik sahaja diterbitkan. 
  2. We, Us, Atau Setiap kata ganti nama diri jamak merujuk kepada pengendali Laman Web, itu wakil sah, dan Casino Online Jenama majalah secara umum.
  3. pengguna merujuk kepada orang semula jadi atau sah yang mengakses dan menggunakan perkhidmatan dan produk Laman web aktiviti intelektual Kami. Pengguna juga disebut dengan kata ganti nama orang kedua seperti anda or .
  4. Polisi Privasi bermaksud data peribadi dan perlindungan privasi Laman Web, yang dinyatakan dalam dokumen ini.
  5. Tarikh merujuk kepada semua maklumat yang dikemukakan oleh Pengguna di Laman Web, sama ada secara manual atau automatik.
  6. Undang-undang Perlindungan Data merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai pemrosesan Data pribadi, termasuk GDPR, Arahan 95/46 / EC, dan undang-undang atau peraturan di seluruh negara mengenai masalah perlindungan Data.
  7. GDPR merujuk kepada Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679.
  8. Cookie adalah fail teks yang dimuat turun secara automatik di komputer atau peranti lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda dan membantu Kami memahami bagaimana Pengguna berinteraksi dengan Laman Web. Untuk maklumat lebih terperinci, sila rujuk bahagian 9 Polisi ini.
 2. Peruntukan am
  1. Kami menghormati sepenuhnya hak asasi anda untuk privasi maklumat peribadi anda. Oleh itu, untuk tujuan kepatuhan umum terhadap undang-undang perlindungan data dan tujuan Laman Web, kami mengikuti beberapa prinsip dasar yang digariskan dalam bahagian ini serta beberapa ketentuan lain yang ditentukan dalam dokumen ini. 
  2. Kami menyatakan diri dan laman web sebagai Pengawal Data, sesuai dengan GDPR dan undang-undang perlindungan data lain yang berlaku.
  3. Ketentuan mengenai privasi Data Anda hanya berlaku untuk layanan dan prosedur yang diaktifkan oleh Situs Web, dan Polisi Kami tidak akan mempengaruhi interaksi anda dengan laman web luaran lain, walaupun pautan ke laman Internet lain disediakan di Laman Web.
  4. Kami menyerahkan Data Pengguna Laman Web hanya untuk proses yang sah, telus, dan adil. Oleh itu, Kami mengumpulkan dan memproses Data Anda hanya untuk tujuan yang ditentukan, eksplisit, dan sah seperti yang ditentukan dalam dokumen Dasar Privasi ini, dan Kami tidak memprosesnya lebih jauh dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan ini.
  5. Anda tidak boleh memindahkan hak anda di bawah Dasar Privasi ini kepada orang lain atau pihak ketiga. Kami boleh memindahkan hak-hak Kami di bawah Dasar Privasi ini di mana Kami secara munasabah percaya bahawa hak Anda tidak akan terjejas.
  6. Sekiranya mana-mana pengadilan atau pihak berwenang yang berwibawa mendapati bahawa apa-apa peruntukan dalam Dasar Privasi ini (atau sebahagian daripada peruntukan) tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan atau ketentuan sebahagian itu, sejauh yang diperlukan, akan dianggap dihapus, diubah, atau dikemas kini. Kesahan dan kebolehlaksanaan peruntukan lain dalam Dasar Privasi ini tidak akan terjejas.
 3. Data mana yang kami kumpulkan?
  1. Kami mungkin mengumpulkan Data berikut yang merangkumi Data peribadi dari Pengguna kami sesuai dengan dasar privasi ini:
 • Alamat IP;
 • Zon masa;
 • jenis, versi, dan bahasa lalai penyemak imbas anda;
 • jenis, resolusi skrin, dan sistem operasi peranti anda;
 • Alamat e-mel, nama, tarikh lahir, dan Data peribadi lain yang Anda kirimkan secara manual sama ada secara automatik.
 1. Bagaimana kita mengumpulkan Data?
  1. Kami mengumpulkan data dengan dua cara yang mungkin: Pengguna menghantar Data secara manual atau Kami mengumpulkan data secara automatik.
  2. Kami mengumpulkan Data yang disediakan oleh Pengguna dengan cara termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: 
 • Apabila Pengguna menghubungi kami melalui Laman Web melalui e-mel atau cara lain
 • Ketika Pengguna mengemukakan aduan untuk tujuan meningkatkan layanan Kami (namun, Pengguna tidak berkewajiban untuk mengajukan aduan atau menyertakan dan mengirim e-mel dan Data lain)
 1. Beberapa Data dikumpulkan secara automatik ketika Pengguna mengakses Laman Web. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
 • Kami secara automatik mengumpulkan beberapa maklumat mengenai lawatan Anda ke Laman Web yang merangkumi alamat IP Anda, tarikh akses, kekerapan lawatan Anda dan cara Anda berinteraksi dengan kandungan Laman Web. Maklumat ini dikumpulkan untuk membantu Kami meningkatkan kandungan Laman web dan ciri-cirinya.
 • Kami mengumpulkan Data Anda secara automatik melalui kuki, mengikut tetapan kuki pada penyemak imbas anda dan peruntukan yang digariskan dalam bahagian 9 dari Dasar ini.
 1. Bagaimana kita menggunakan Data yang dikumpulkan?
  1. Sebarang Data yang disebutkan di atas mungkin diperlukan oleh Kami dari semasa ke semasa untuk memberikan pengalaman terbaik kepada Pengguna ketika menggunakan Laman Web. Secara khusus, Data dapat digunakan oleh Kami untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan kami, untuk mempelajari cara Pengguna berinteraksi dengan Laman Web, atau untuk melayani tujuan lain yang Data tersebut diberikan kepada Kami oleh Pengguna, sesuai dengan dokumen Kebijakan Privasi ini . 
  2. Kami mungkin menggunakan Data anda untuk tujuan di atas jika Kami menganggapnya perlu untuk kepentingan kami yang sah. Anda berhak bertanya lebih terperinci mengenai cara kami mengumpulkan dan memproses Data Anda, tetapi dokumen Dasar ini tetap menjadi sumber utama peraturan.
  3. Kami tidak berkongsi, menyewa, atau menjual maklumat peribadi mengenai Pengguna Kami kepada mana-mana pihak ketiga.
 2. Bagaimana kita memastikan Data selamat?
  1. Kami menggunakan pelbagai langkah teknikal dan organisasi untuk menjaga keselamatan Data anda. Langkah-langkah ini termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpanan Data Anda di pelayan yang aman, hak pentadbir Laman Web sepenuhnya untuk mengakses Data yang dikumpulkan, enkripsi lalu lintas Laman Web, dan langkah-langkah lain yang berlaku juga.
  2. Langkah-langkah untuk melindungi Data Anda merangkumi langkah-langkah untuk menangani sebarang pelanggaran data yang disyaki. Sekiranya anda mengesyaki penyalahgunaan atau kehilangan atau akses tidak sah ke Data Anda, sila beritahu kami dengan menghubungi [e-mel dilindungi].
 3. Pengekalan Data yang dikumpulkan
  1. Kecuali tempoh penahanan yang lebih lama diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang, Kami hanya akan menyimpan Data Anda di pelayan kami untuk jangka masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, atau sehingga Anda meminta agar Data tersebut harus dihapus atau dengan cara lain terhad.
 4. Hak yang boleh anda gunakan sebagai Pengguna
  1. Anda mempunyai hak berikut berkaitan dengan Data anda.
 • Hak untuk mengakses. Anda berhak untuk meminta salinan informasi yang kami simpan tentang Anda setiap saat, atau hak untuk meminta Kami mengubah, memperbarui atau menghapus maklumat tersebut. Di mana Kami diizinkan secara sah untuk melakukannya, Kami mungkin menolak permintaan anda. Sekiranya Kami menolak permintaan anda, Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskan sebab-sebab di sebalik keputusan tersebut.
 • Betul untuk membetulkan. Pengguna berhak untuk mengemas kini Data mereka jika tidak tepat kerana alasan yang berlaku.
 • Hak untuk dipadamkan. Anda berhak untuk meminta penghapusan atau penghapusan Data Anda dari pelayan dan pangkalan data kami.
 • Hak untuk menyekat penggunaan Data Anda dari Kami. Pengguna berhak untuk membatasi cara Kami menyimpan, memproses, atau menggunakan Data Mereka.
 • Hak untuk membantah. Anda berhak untuk membantah penggunaan Data Anda oleh kami jika keberatan tersebut wajar, sah dan boleh dipaksa. 
 1. Untuk melaksanakan mana-mana hak Anda yang dinyatakan dalam dokumen ini, hubungi kami di: [e-mel dilindungi].
 2. Penting bahawa Data yang Kami simpan mengenai Anda adalah tepat, sebenar dan relevan. Harap teruskan kami mengetahui mengenai status Data Anda sepanjang tempoh penyimpanan Data.
 3. Penggunaan kuki kami
  1. Laman web boleh meletakkan dan mengakses Kuki tertentu di komputer anda. Kami menggunakan Cookies untuk meningkatkan dan meningkatkan interaksi anda dengan Laman Web. Kami menerapkan Cookies sesuai dengan prinsip privasi keseluruhan Laman web untuk menjaga keselamatan Data anda.
  2. Semua Kuki yang digunakan oleh Laman web ini digunakan sesuai dengan Undang-Undang Kuki EU semasa.
  3. Anda boleh memilih untuk mengaktifkan atau mematikan Kuki di penyemak imbas internet anda. Secara lalai, kebanyakan penyemak imbas internet menerima Kuki, namun Anda boleh memasang tetapan Kuki lain yang mungkin secara manual mengikut budi bicara anda. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa melumpuhkan Kuki dari Laman Web boleh menyebabkan prestasi perkhidmatan Kami tidak betul.
  4. Anda boleh memilih untuk menghapus Kuki pada bila-bila masa; namun, harap maklum bahawa Anda mungkin kehilangan beberapa Data yang diperlukan untuk akses yang lebih cepat dan efisien ke Laman Web serta untuk prestasi perkhidmatan Kami yang betul.