Πολιτική Απορρήτου

Αρχική » Πολιτική Απορρήτου

Αυτό το έγγραφο (εφεξής αναφέρεται ως Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική) προορίζεται να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που συλλέγονται από Χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Θεωρούμε ότι η προσεκτική και ασφαλής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Αυτή η Πολιτική αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ Εμείς και χρηστών, που περιγράφεται στο έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση των Υπηρεσιών μας, δίνετε την πλήρη συγκατάθεσή σας τόσο στην Πολιτική Απορρήτου όσο και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου.

 1. Ορισμοί
  1. Ιστοσελίδα αναφέρεται σε https://onlinecasino-mag.com με όλους τους υποτομείς του καθώς και όλες τις μεταφρασμένες εκδόσεις των τομέων και υποτομέων της Ιστοσελίδας που μεταφράζονται σε άλλες διαθέσιμες γλώσσες. Νέοι υποτομείς και διαθέσιμες γλώσσες θα μπορούσαν να προστεθούν από τη διοίκηση του Ιστότοπου κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, όλοι να γίνουν μέρος του Ιστότοπου αμέσως μετά τη δημοσίευση. 
  2. We, Us, ή Δικός μας οι πληθυντικές αντωνυμίες πρώτου προσώπου αναφέρονται στον χειριστή της Ιστοσελίδας, στους νόμιμους εκπροσώπους της και στον Online Καζίνο Η μάρκα περιοδικών γενικά.
  3. Πληροφορίες του Χρήστη αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Ιστοσελίδας της πνευματικής μας δραστηριότητας. Οι χρήστες αναφέρονται επίσης με αντωνυμίες δεύτερου ατόμου όπως Εσείς or Σας.
  4. Πολιτική Απορρήτου σημαίνει πολιτική προσωπικών δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Ιστότοπου, που καθορίζεται σε αυτό το έγγραφο.
  5. ημερομηνία αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που ένας χρήστης υποβάλλει στον Ιστότοπο, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα.
  6. Νόμοι περί προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του GDPR, της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ, καθώς και σε οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς σε όλη τη χώρα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.
  7. GDPR αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
  8. Cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που λαμβάνεται αυτόματα στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία χρήστη και να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τον Ιστότοπο. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 9 αυτής της Πολιτικής.
 2. Γενικές προμήθειες
  1. Σεβόμαστε πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματά σας για το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών. Συνεπώς, για τους σκοπούς της γενικής συμμόρφωσης με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τους σκοπούς της Ιστοσελίδας, ακολουθούμε πολλές βασικές αρχές που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα καθώς και πολλές άλλες διατάξεις που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο. 
  2. Δηλώνουμε τον εαυτό μας και τον Ιστότοπο ως Ελεγκτή Δεδομένων, σύμφωνα με το GDPR και άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
  3. Οι διατάξεις σχετικά με το απόρρητο των Δεδομένων σας ισχύουν μόνο για τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται από τον Ιστότοπο και η Πολιτική μας δεν επηρεάζει ποτέ την αλληλεπίδρασή σας με άλλους εξωτερικούς ιστότοπους, παρόλο που οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο παρέχονται στον Ιστότοπο.
  4. Υποβάλλουμε δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου μόνο σε νόμιμη, διαφανή και δίκαιη επεξεργασία. Έτσι, Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως ορίζονται σε αυτό το έγγραφο Πολιτικής Απορρήτου και δεν το επεξεργαζόμαστε περαιτέρω με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.
  5. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της Πολιτικής Απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτο μέρος. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της Πολιτικής Απορρήτου όπου πιστεύουμε εύλογα ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
  6. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή η μερική διάταξη θα θεωρηθεί, στο βαθμό που απαιτείται, διαγραφεί, τροποποιηθεί ή ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων αυτής της Πολιτικής Απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.
 3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;
  1. Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα Δεδομένα που περιλαμβάνουν προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες μας σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου:
 • Διεύθυνση IP;
 • ζώνη ώρας;
 • τύπος, έκδοση και προεπιλεγμένη γλώσσα του προγράμματος περιήγησής σας.
 • τύπος, ανάλυση οθόνης και λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας.
 • Η διεύθυνση email σας, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε χειροκίνητα είτε αυτόματα.
 1. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα;
  1. Συλλέγουμε δεδομένα με δύο πιθανούς τρόπους: είτε οι χρήστες υποβάλλουν δεδομένα χειροκίνητα είτε συλλέγουμε τα δεδομένα αυτόματα.
  2. Συλλέγουμε Δεδομένα που παρέχονται από Χρήστες με τους τρόπους που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: 
 • Όταν οι Χρήστες επικοινωνούν μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας μέσω email ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
 • Όταν οι Χρήστες υποβάλλουν παράπονα με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας (ωστόσο, οι Χρήστες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν παράπονα ούτε να περιλαμβάνουν και e-mail και άλλα Δεδομένα)
 1. Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα όταν οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα:
 • Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία πρόσβασης, τη συχνότητα των επισκέψεών σας και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου και τις δυνατότητές του.
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookie, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τις διατάξεις που περιγράφονται στην ενότητα 9 αυτής της Πολιτικής.
 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα δεδομένα;
  1. Οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα Δεδομένα ενδέχεται να απαιτείται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να παρέχει στους Χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για τη μελέτη των τρόπων αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον Ιστότοπο ή για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών για τους οποίους τα Δεδομένα μας παρασχέθηκαν από τον Χρήστη, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο Πολιτικής Απορρήτου . 
  2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς εάν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε πιο συγκεκριμένα τους τρόπους συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, αλλά αυτό το έγγραφο πολιτικής παραμένει η κύρια πηγή κανονισμού.
  3. Δεν κοινοποιούμε, ενοικιάζουμε ή πουλάμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους Χρήστες μας σε οποιονδήποτε και σε όλους τους τρίτους.
 2. Πώς διατηρούμε τα δεδομένα ασφαλή;
  1. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην αποθήκευση των δεδομένων σας σε ασφαλείς διακομιστές, το αποκλειστικό δικαίωμα του διαχειριστή του ιστότοπου να έχει πρόσβαση στα συλλεγόμενα δεδομένα, την κρυπτογράφηση της κίνησης του ιστότοπου και άλλα ισχύοντα μέτρα.
  2. Τα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ύποπτων παραβιάσεων δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε κακή χρήση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας [προστασία μέσω email].
 3. Διατήρηση συλλεγόμενων δεδομένων
  1. Εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο, θα διατηρούμε τα Δεδομένα σας στους διακομιστές μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων ή με κάποιον άλλο τρόπο περιορισμένος.
 4. Δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε ως Χρήστης
  1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς ανά πάσα στιγμή ή το δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες. Όπου επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Εάν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να εξηγήσουμε τους λόγους πίσω από μια τέτοια απόφαση.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν τα δεδομένα τους εάν είναι ανακριβή για τυχόν ισχύοντες λόγους.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των δεδομένων σας από τους διακομιστές και τις βάσεις δεδομένων μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας από εμάς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε ή να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο τα Δεδομένα τους.
 • Δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, εάν η εν λόγω ένσταση είναι εύλογη, νόμιμη και εφαρμόσιμη. 
 1. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: [προστασία μέσω email].
 2. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που έχουμε για εσάς να είναι ακριβή, πραγματικά και σχετικά. Ενημερώστε μας για την κατάσταση των δεδομένων σας καθ 'όλη τη διάρκεια της διατήρησης δεδομένων.
 3. Η χρήση των cookies μας
  1. Ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα cookie στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο Εφαρμόσαμε Cookies σύμφωνα με τις γενικές αρχές απορρήτου του Ιστότοπου για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Δεδομένων σας.
  2. Όλα τα cookie που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί cookie της ΕΕ.
  3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο δέχονται Cookies, ωστόσο μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο άλλες πιθανές ρυθμίσεις Cookie κατά την κρίση σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των Cookies από τον Ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη απόδοση των υπηρεσιών μας.
  4. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χάσετε ορισμένα Δεδομένα που απαιτούνται για πιο γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και για τη σωστή απόδοση των υπηρεσιών μας.